Έργα οδοποιίας στον δήμο Κυθήρων, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Έργα οδοποιίας στον δήμο Κυθήρων, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Την επισκευή και συντήρηση της δημοτικής οδοποιίας Κυθήρων, συνολικού προϋπολογισμού 2.475.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση.

Το έργο αφορά στη βελτίωση της βατότητας αγροτικών δρόμων οι οποίες όπως σημείωσε ο εισηγητής αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος «είναι χωμάτινες και δεν έχουν τάφρο ούτε κάποιο τεχνικό για τη συλλογή και απορροή των ομβρίων υδάτων ενώ δεν είναι υψομετρικά ασφαλείς ως προς την κυκλοφορία τους». Χαρακτήρισε «επιβεβλημένη την άμεση βελτίωσή τους» καθώς οι δρόμοι αυτοί χρησιμοποιούνται πολύ από τους κατοίκους αφού συνδέουν οικισμούς και οδηγούν σε αγροτικές και λοιπές εκμεταλλεύσεις.

Ειδικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες θα γίνουν στους δρόμους :

- Αγίας Πελαγίας - Αγίας Αναστασίας από την χιλιομετρική θέση 0+488.90 (Αγία Πελαγία) έως 1+1700.

-Αγίας Πελαγίας - Αγίας Αναστασίας από την χιλιομετρική θέση 1+1750 έως τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Ποταμού - Καραβά.

-Διακοπουλιάνικα - Προγκί - 'Αγιος Ιωάννης Γερακαρίου.

-Καλαμαύρος - Μελιδόνι της Τοπικής Κοινότητας Κυθήρων και

-Ασφαλτόστρωση του τελευταίου τμήματος, μήκους 800μ, της οδού από την Αγία Πελαγία προς την περιοχή «Κακή Λαγκάδα»,.

Τέλος το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Κυθήρων και θα εκτελεστεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018, 19:47