Έως την Παρασκευή οι ενστάσεις για προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014, 13:58
Έως την Παρασκευή οι ενστάσεις για προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα
Εκπνέει την Παρασκευή 8 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για το προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και φορέων που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 13/2014 ανακοίνωση, όπως αναφέρει το ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε, για το ανωτέρω προσωπικό, ότι έχει καταρτίσει: α)προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, β) προσωρινούς πίνακες διάθεσης, γ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους και δ) πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος, οι οποίοι επίσης παραμένουν σε διαθεσιμότητα.

Σημειώνει, δε, ότι η καταχώρηση αυτών που παραμένουν σε διαθεσιμότητα και αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων γίνεται με τον Α.Δ.Τ. ή Α.Μ.Κ.Α. των υπαλλήλων, κατ' εφαρμογή της 62/2004 Απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τέλος, επισημαίνει ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων βασίζονται αποκλειστικά στους πίνακες συνδρομής κριτηρίων που απεστάλησαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014, 13:58