Ενστάσεις από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών για τη σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας για τους διοικητικούς δικαστές

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, 11:58
Ενστάσεις από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών για τη σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας για τους διοικητικούς δικαστές

Την αντίθεσή της στην πρωτοβουλία ηγεσίας Ανωτάτου Δικαστηρίου για συγκρότηση επιτροπής, με αντικείμενο τη σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας Διοικητικών Δικαστών, εκφράζει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών. Η Ένωση θεωρεί αδικαιολόγητη τη σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας που «θα αφορά μόνο τους διοικητικούς δικαστές και όχι τους υπόλοιπους» δικαστικούς λειτουργούς, ενώ παράλληλα θεωρεί περιττή τη σύνταξή του εφόσον υπάρχει ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Ακόμη, αναφέρει ότι «αυτονόητα κάθε κείμενο που θεσπίζει και οριοθετεί τα ειδικότερα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαστικών λειτουργών θα πρέπει να αφορά όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, από τους προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων μέχρι τους παρέδρους».

Επίσης, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε δικαιώματος της ίδιας και των μελών της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προσφυγής σε διεθνή αρμόδια όργανα, σε περίπτωση κατά την οποία θα συνταχθεί ένα κείμενο «ηπίου δικαίου» το οποίο θα περιορίζει τα κατοχυρωμένα στο Σύνταγμα και τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών δικαιώματα των δικαστικών λειτουργών ή θα διευρύνει ανεπίτρεπτα τις οριοθετημένες από το Σύνταγμα και το νόμο υποχρεώσεις και δεσμεύσεις αυτών».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΕΔΔ, έχει ως εξής:

«Ενόψει της ανακοίνωσης σε πρόσφατο επιστημονικό συνέδριο ότι συγκροτείται επιτροπή η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, μόνη αρμόδια να εκφράζει προς την Πολιτεία και την κοινωνία τις θέσεις των διοικητικών δικαστών, τοποθετείται ως εξής:

Tα ειδικότερα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαστικών λειτουργών προσδιορίζονται στο Σύνταγμα και σε τυπικούς νόμους, ιδίως στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Η όποια δημόσια συζήτηση σχετικά με θεμιτούς περιορισμούς και δεσμεύσεις που μπορεί να έχουν οι δικαστές, ως εκ του λειτουργήματός τους, ή με την έκταση του δικαιώματός τους να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, δεν μπορεί παρά να γίνεται στο πλαίσιο τροποποίησης των ανωτέρω κειμένων και ιδίως του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Δεν νοείται καταγραφή τέτοιων δεσμεύσεων και περιορισμών σε άλλα κείμενα, ιδίως τα λεγόμενα «ηπίου δικαίου», τα οποία, άλλωστε, συνάδουν με το ιδιωτικό και ιδίως το εμπορικό δίκαιο.

Επομένως, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία αναγκαιότητα για τη σύνταξη ενός τέτοιου «ηπίου δικαίου» κειμένου, πολύ περισσότερο θεωρεί παντελώς αδικαιολόγητη τη σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας που θα αφορά μόνο τους διοικητικούς δικαστές και όχι τους υπόλοιπους. Αυτονόητα κάθε κείμενο που θεσπίζει και οριοθετεί τα ειδικότερα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαστικών λειτουργών θα πρέπει να αφορά όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, από τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων μέχρι τους Παρέδρους.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε δικαιώματος της ίδιας και των μελών της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προσφυγής σε διεθνή αρμόδια όργανα, σε περίπτωση κατά την οποία θα συνταχθεί ένα κείμενο «ηπίου δικαίου» το οποίο θα περιορίζει τα κατοχυρωμένα στο Σύνταγμα και τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών δικαιώματα των δικαστικών λειτουργών ή θα διευρύνει ανεπίτρεπτα τις οριοθετημένες από το Σύνταγμα και το νόμο υποχρεώσεις και δεσμεύσεις αυτών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, 12:00