«Εξακολουθούν να παραβιάζονται τα δικαιώματα των παιδιών»

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014, 16:00
«Εξακολουθούν να παραβιάζονται τα δικαιώματα των παιδιών»
Τα δικαιώματα του παιδιού εξακολουθούν να παραβιάζονται σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, επισημαίνει για ακόμη μία φορά ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων (20 Νοεμβρίου) από την υιοθέτηση της διεθνούς σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι «η οικονομική κρίση έχει σοβαρές συνέπειες σε βάρος της ευημερίας των παιδιών και της πρόσβασής τους σε αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες».

Ο Συνήγορος αναφέρει ότι κρίνει πως είναι απαραίτητη η υιοθέτηση εθνικού σχεδίου δράσης για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, μέσα από διυπουργική δέσμευση και συνεργασία, με μετρήσιμους στόχους, χρονοδιαγράμματα και μηχανισμό παρακολούθησης.

Μέσα σε 11 χρόνια, από τότε που η ανεξάρτητη Αρχή ανέλαβε και την αποστολή της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, με τον Συνήγορο του Παιδιού, έχει εξετάσει περίπου 5.400 αναφορές, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς, όπως σημειώνει, ενώ με την ευκαιρία αναφέρει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη Δημόσια Θέση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού με τίτλο «Παιδιά και Λιτότητα» συστήνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να ετοιμάσουν και να υιοθετήσουν ένα Εθνικό Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο Συνήγορος, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή της σύμβασης, έχει απευθύνει στα συναρμόδια υπουργεία πρόταση για τη συγκρότηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ενώ ταυτόχρονα θεωρεί απαραίτητο να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που ζουν στη χώρα, καθώς και για την εξασφάλιση της στέγης, της διατροφής, της ένδυσης, της υγείας, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας και γενικότερα ενός ικανοποιητικού επιπέδου ζωής.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014, 16:00