Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την ενδοδημοτική κινητικότητα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014, 14:23
Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την ενδοδημοτική κινητικότητα
Διευκρινιστική εγκύκλιο για το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει μια σειρά από εργασιακά θέματα στην αυτοδιοίκηση και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, με τους δύο νέους νόμους (Ν.4257/2014 και Ν.4258/2014) έρχονται αλλαγές σε ζητήματα διορισμών, κινητικότητας, προσλήψεων και αδειών στους ΟΤΑ.

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο 11 του Ν.4257/2014, επεκτείνεται και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ η διάταξη του άρθρου 34 του Ν.4057/2014, με την οποία προβλέπεται ότι οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι που επιτυγχάνουν τον διορισμό τους σε άλλες θέσεις του Δημοσίου δεν εμπίπτουν στον περιορισμό προσλήψεων «μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις».

Με τη διάταξη αυτή ενισχύεται η κινητικότητα σε όλο τον δημόσιο τομέα, χωρίς να προκύπτει νέα οικονομική επιβάρυνση.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης μόνιμου υπαλλήλου ΟΤΑ προς άλλον ΟΤΑ με αίτηση του υπαλλήλου και κατόπιν θετικής γνώμης του φορέα προέλευσης, με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του ΟΤΑ υποδοχής.

Το χρονικό διάστημα της απόσπασης μπορεί να έχει διάρκεια δύο ετών, με δικαίωμα παράτασης για ακόμη ένα έτος, με απαλοιφή του προϋπάρχοντος περιορισμού κατά τον οποίο οι ανωτέρω αποσπάσεις εξετάζονται μόνο για λόγους εξυπηρέτησης με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014, 14:23