Αττική: Πιλοτικό πρόγραμμα για τα επιδόματα σε ΑμεΑ

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018, 10:32
Αττική: Πιλοτικό πρόγραμμα για τα επιδόματα σε ΑμεΑ
Ανακοινώθηκε μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης η διαδικασία έναρξης του πιλοτικού προγράμματος για τον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι όσοι για πρώτη φορά ενδιαφέρονται να λάβουν οποιασδήποτε μορφής προνοιακή παροχή για ΑμεΑ, εφόσον διαμένουν μόνιμα εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Δηλαδή, όπως ορίζεται από την ΚΥΠ, στο πρόγραμμα παροχής προνοιακών επιδομάτων εντάσσονται μόνο οι αιτήσεις από την Αττική. Όσοι ενταχθούν θα λάβουν επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΓΑ μέσω των ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) με τον εξής τρόπο:

1. Υποβάλλουν αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και απονομής προνοιακών παροχών του ΟΓΑ, το οποίο βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των κέντρων κοινότητας των δήμων της Αττικής ή των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΓΑ ή από προσωπικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας με τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του αιτούντος.

3. Ο αιτών παίρνει κωδικό εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠΑ, ώστε να μπορεί να πληροφορείται την πορεία της διαδικασίας και τα αποτελέσματα των υγειονομικών επιτροπών.

4. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ συνδέεται με το σύστημα «ηλεκτρονικών ραντεβού» της ΗΔΙΚΑ και αυτόματα προγραμματίζεται επίσκεψη σε γιατρούς της επιλογής του αιτούντος, προκειμένου να καθοριστεί η διάγνωση της κύριας πάθησης.

5. Οι διαγνώσεις, μαζί με αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, εισάγονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας.

6. Ο γιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιεί το ιατρικό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου και αποστέλλει ηλεκτρονικά τον φάκελο στα ΚΕΠΑ.

7. Ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας λαμβάνει ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου.

8. Για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής, στο ΚΕΠΑ Αθηνών συγκροτούνται Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ αμιγώς για την εξέταση των εν λόγω αιτημάτων.

9. Ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα στο κινητό του και email για την ημέρα και ώρα που θα εμφανιστεί στην Υγειονομική Επιτροπή.

10. Ειδικά για το πιλοτικό, η Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ συνεπικουρείται από ιατρό ειδικότητας φυσιάτρου ή ιατρού εργασίας ή άλλης ειδικότητας, κατά προτίμηση με εξειδίκευση ή εμπειρία σε εργασιακά θέματα.

Ακολούθως αυτός ο γιατρός θα χρησιμοποιήσει κατάλογο 12 ερωτήσεων, βασισμένο σε ερωτηματολόγιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την εκτίμηση των λειτουργιών του ατόμου με αναπηρία, γνωστό ως WHO DAS 2.0. Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ και ο αιτών ενημερώνεται σχετικώς με ηλεκτρονικό μήνυμα. Εντός 10 ημερών μπορεί να προσφύγει σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, η οποία διεκπεραιώνει την εξέταση με τον ίδιο τρόπο. Η τελεσίδικη απόφαση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠΑ στον ΟΓΑ ενώ η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται από τον ΟΓΑ. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα πραγματοποιείται από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018, 10:32