Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: «Ναι» στη δημοσιοποίηση των χρηματοδοτών των κομμάτων

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:  «Ναι» στη δημοσιοποίηση των χρηματοδοτών των κομμάτων
Υπέρ της δημοσιοποίησης των στοιχείων κάθε χρηματοδότη πολιτικού κόμματος με ποσά άνω των 5.000 ευρώ για χρονικό διάστημα, όμως που δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια, τάσσεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε γνωμοδότησή της μετά την άρνηση του ΚΚΕ να χορηγήσει τα σχετικά στοιχεία των προσώπων που υπήρξαν δωρητές του κόμματος.

Στη γνωμοδότησή της, η Αρχή, απαντά στις αντιρρήσεις περί αντισυνταγματικότητας που προβάλλει το ΚΚΕ, πως «αποχρώντες λόγοι δημοσίου συμφέροντος» δικαιολογούν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των προσώπων που ενισχύουν τα πολιτικά κόμματα, από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής, στην επίσημη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. Διευκρινίζεται πάντως στη γνωμοδότηση ότι οι χρηματοδότες με ποσά κάτω των 5.000 ευρώ δεν θα αποκαλύπτονται στο διαδίκτυο καθώς αυτό αποτελεί επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, αφού έτσι αποκαλύπτονται οι πολιτικές τους προτιµήσεις.

Ωστόσο, η Αρχή επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα το οποίο κατοχυρώνει την αρχή της διαφάνειας των οικονοµικών των πολιτικών κομμάτων και την πρόβλεψη του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 , η δημοσιοποίηση των στοιχείων όσων καταθέτουν πάνω από 5.000 ευρώ δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δηµοσίου συµφέροντος, εφόσον αυτό ειναι το πλαφόν που θέτει, όπως έχει δικαίωμα ο νομοθέτης.

Η Αρχή όμως σημειώνει η ανάρτηση των στοιχείων των χρηματοδοτών στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ελέγχου για χρονικό διάστηµα 10 ετών, όπως προβλέπει ο ν. 3023/2002, παραβιάζει την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της χρονικά πεπερασµένης διατήρησης των δεδοµένων και μάλιστα όταν αυτά δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την Αρχή ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων στην ιστοσελίδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο χρόνια και πρέπει παράλληλα να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της μη αλλοίωσης των στοιχείων που θα αναρτώνται, αλλά και του προφίλ του κάθε ατόμου.

Αφορμή για τη γνωμοδότηση ήταν η άρνηση του ΚΚΕ να προσκομίσει στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής στοιχεία του 2015 των ιδιωτών χρηματοδοτών του για δωρεές άνω των 5.000 ευρώ προς ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Το ΚΚΕ επικαλέστηκε το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά «αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των οικονοµικών ενισχυτών του κόµµατος, καθόσον η δωρεά σε ένα κόµµα, το συνδέει µε ένα πρόσωπο και αποτελεί έκφραση της πολιτικής του τοποθέτησης και εκδήλωση, εν τέλει του πολιτικού του φρονήματος».

Παράλληλα, το ΚΚΕ αναφέρθηκε στις διατάξεις του Συντάγματος για την ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόµου και τη μυστικότητα της ψήφου, κατά συνέπεια, «η συλλογή και δηµοσίευση στο διαδίκτυο των στοιχείων των φυσικών προσώπων θα συνιστούσε περιορισµό των ατοµικών-κοινωνικών δικαιωµάτων, η προσβολή των οποίων είναι υπέρµετρη».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018, 18:55