Ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για την πυρκαγιά στα υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021, 15:06
Ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για την πυρκαγιά στα υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 7.2.2021 σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, στην πιο βιομηχανοποιημένη περιοχή της χώρας, η οποία επιπλέον είναι γειτονική σε αστικές ζώνες, ρωτά:


-Ενημερώθηκαν από την Πολιτική Προστασία άμεσα με SMS οι κάτοικοι των παρακείμενων περιοχών τόσο για την έκταση του συμβάντος όσο και για οδηγίες σχετικά με την προφύλαξη από πιθανώς τοξικές εκπομπές;
-Έχει καταρτισθεί από την Περιφέρεια σχέδιο με τους όμορους δήμους και σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις της περιοχής για περιστατικά τύπου Σεβέζο;
-Έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι για το πώς πρέπει να αντιδρούν σε παρόμοιες περιπτώσεις;
-Έγινε από την Πολιτική Προστασία το βράδυ της Κυριακής ανασκόπηση ώστε να εκτιμηθεί εάν συντρέχει κίνδυνος παραγωγής από τη φωτιά επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον ουσιών και διασπορά τους σε αγροτικές ή αστικές περιοχές βάσει των τρέχοντων μετεωρολογικών συνθηκών;
-Μπορεί η ΔΕΔΔΗΕ να απαντήσει για το τι είδη υγρών κάηκαν και ποιες ήταν κατ' εκτίμηση οι εκπομπές επικίνδυνων και παραμένοντων στο περιβάλλον ρύπων;

Η ΕΕΧ επισημαίνει την ανάγκη για άμεσες ενέργειες όπως:

- Κατάλληλη διαχείριση των υπολειμμάτων της πυρκαγιάς. Καμένοι πυκνωτές, υγρά που διέρρευσαν, κάπνα που αποτέθηκε σε επιφάνειες εσωτερικών χώρων είναι επικίνδυνα απόβλητα που χρήζουν ειδικής διαχείρισης.
- Έλεγχος της ρύπανσης του εσωτερικού χώρου και του εξωτερικού περιβάλλοντος από PCBs ή/και διοξίνες.
- Αντικατάσταση όλων των παλαιών πυκνωτών (αν υπάρχουν ακόμη) στους οποίους χρησιμοποιούνται PCBs σύμφωνα με την νομοθεσία. Θυμίζεται ότι στις 25/12/2001 έγινε παρόμοια έκρηξη στον μετασχηματιστή του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με απώλεια (καύση και διαρροή) 12 kg Aroclor 1232. Τότε η ΔΕΗ χρησιμοποιούσε PCBs παρά την γενική απαγόρευση της χρήσης τους που είχε επιβάλει το 1985 με σχετική οδηγία της η τότε EOK, μάλιστα είχε ζητήσει παράταση της χρήσης τους έως το 2010.

H ΕΕΧ καθυστέρησε σκοπίμως την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης, προκειμένου να επικεντρωθεί όχι μόνο στο συμβάν αλλά και στις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν, ώστε σε περίπτωση αντίστοιχου περιστατικού στο μέλλον, να υπάρχουν ψύχραιμες και συντονισμένες αντιδράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας των εργαζομένων, των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του ρόλου της ως το Επιμελητήριο για τη Χημική Επιστήμη η ΕΕΧ θα αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και συνεννόησης, ειδικά με την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τους όμορους του Θριασίου Δήμους.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021, 15:16