Ανακαλούνται 1.338 Renault Clio στην Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014, 10:15
Ανακαλούνται 1.338 Renault Clio στην Ελλάδα

Στην ανάκληση 1.338 μονάδων του νέου Clio προχωρά η Renault στην Ελλάδα, για έλεγχο των θόλων εμπρός τροχού ή και αντικατάσταση των ασφαλειών των ελατηρίων συγκράτησης των σιαγόνων πίσω φρένων.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή η ανάκληση αφορά 1.338 οχήματα, με αριθμούς πλαισίου:
1) Από VF15R040H48321276 έως και VF15R040H50470664
2) Από VF15R0G0H47719549 έως και VF15R0G0H50453745
3) Από VF15R5A0H48978710 έως και VF15R5A0H50455270
4) Από VF15R7A0H48215243 έως και VF15R7A0H51143010
5) Από VF15RFL0H48979033 έως και VF15RFL0H50487841
6) Από VF15RLA0H47711601 έως και VF15RLA0H48848585
7) Από VF15RRL0H47711606 έως και VF15RRL0H48858221

Στα επηρεαζόμενα οχήματα υπάρχει πιθανότητα φθοράς στα μαρκούτσια των εμπρόσθιων φρένων από τον πλαστικό θόλο του τροχού ή και πιθανότητα εξόδου του υδραυλικού εμβόλου από τον κύλινδρο φρένου πίσω τροχού. Μπορεί να παρατηρηθεί μικρή διαρροή υγρού φρένων ή και απότομη ρήξη του μαρκουτσιού λόγω λανθασμένης συναρμολόγησης του πίσω τμήματος του πλαστικού προστατευτικού του θόλου εμπρός τροχού που οδηγεί στον «τραυματισμό» και τη φθορά του μαρκουτσιού.

Επίσης, υπάρχει πιθανότητα εξόδου του υδραυλικού εμβόλου από το κύλινδρο φρένων πίσω τροχού, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες πέδησης (χρήση του χειρόφρενου με το αυτοκίνητο σε κίνηση, ακολουθούμενη από δυνατό φρενάρισμα μέσω του πεντάλ φρένου) μπορεί να εκτοπιστεί η σιαγόνα φρένου και να εξέλθει το έμβολο από τον κύλινδρο φρένου με αποτέλεσμα τη διαρροή υγρού φρένων.

Ως αποτέλεσμα ενδέχεται να ανάψει η προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθμης υγρού φρένων και να παρουσιαστεί αυξημένη διαδρομή στο πεντάλ φρένου δηλαδή μειωμένη απόδοση του συστήματος πέδησης. Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί ορισμένες  περιπτώσεις παγκοσμίως, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα, ενώ στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί κανένα σχετικό περιστατικό.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης ονομαστικής επιστολής, προκειμένου να προσέλθουν σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή RENAULT επιθυμούν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα After Sales της εταιρείας ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΕΠΕ στον αριθμό 210 5706860.

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014, 10:15