Κορωνοϊός-Πράσινη κορωνοανάπτυξη 0-0 ;

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020, 10:07
Μάκης Σεριάτος
Κορωνοϊός-Πράσινη κορωνοανάπτυξη 0-0 ;

Μακης Σεριατος

Μόλις πριν έξι μήνες, οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου είχαν συνδυάσει την οικονομική τους ανάπτυξη με ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος. Η κλιματική αλλαγή όφειλε να ήταν η προτεραιότητα σε κάθε επένδυση. Όλοι έχουν δεχτεί πως ο πραγματικά μη αναστρέψιμος κίνδυνος της παγκόσμιας οικονομίας είναι η κλιματική αλλαγή. Σήμερα  ο κορωνοϊός είναι ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να παρεμποδίσουν και να καθυστερήσουν τις δράσεις για το κλίμα και την πράσινη ανάπτυξη .

Όλες οι χώρες στον κόσμο ανακοινώνουν σενάρια ύφεσης με απροσδιόριστο ποσοστό προς το παρόν.

Το θετικό είναι ότι οι κυβερνήσεις και οι πολίτες δηλώνουν προς το παρόν πως θα αγωνιστούν για την ενσωμάτωση των κλιματικών προτεραιοτήτων ακόμα και με πιεστικές οικονομικές ανάγκες σε μια ανάκαμψη λόγω της παγκόσμιας επιδημίας.

Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις επενδύσεις, τις δεσμεύσεις τους και τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις ανάλογα με το βάθος της κρίσης και, συνεπώς, τη διάρκεια της ανάκαμψης. Βέβαια ο κίνδυνος είναι οι επενδυτές να καθυστερήσουν την κατανομή κεφαλαίων σε νέες λύσεις χαμηλότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα λόγω της μείωσης του πλούτου τους.

Όλοι μας, άτομα, εταιρείες, κυβερνήσεις και κοινωνία, θα διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο την επόμενη μέρα με τη συμπεριφορά μας.

Κάποιες σκέψεις για προβληματισμό:

Οι κυβερνήσεις:

1. Να οικοδομήσουν μαζί με τους πολίτες την ικανότητα να διαμορφώνουν τον κλιματικό κίνδυνο και να εκτιμούν παράλληλα τις οικονομικές επιπτώσεις των δράσεων για την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα βοηθήσει στην ενημέρωση των προγραμμάτων αποκατάστασης, θα επικαιροποιήσει και θα ενισχύσει τα ιστορικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό της υποδομής και θα επιτρέψει τη χρήση κλιματικών δοκιμασιών ακραίων καταστάσεων στα προγράμματα χρηματοδότησης και όχι μόνο.

2. Να αφιερώνουν μέρος των τεράστιων πόρων που διατίθενται για οικονομική ανάκαμψη και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτές θα περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα μοχλών βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας, επέκτασης της δυναμικότητας και της απόδοσης της πράσινης ενέργειας, οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα για νέες εφαρμογές  και ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις βαριές βιομηχανίες. Οι αποδόσεις αυτών των επενδύσεων περιλαμβάνουν τόσο τη μείωση του κινδύνου όσο και τις νέες πηγές ανάπτυξης με κριτήριο τον άνθρωπο.

3. Να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τα υπάρχοντα καθεστώτα επιδότησης που επιταχύνουν την αλλαγή του κλίματος και βλάπτουν τον πλανήτη.

4. Να ενισχύουν την εθνική και διεθνή ευθυγράμμισή τους όπως και τη συνεργασία τους για τη βιωσιμότητα, διότι οι αποκαλούμενες εσωτερικές και αποσπασματικές απαντήσεις είναι από τη φύση τους ανίκανες να λύσουν συστημικά και παγκόσμια προβλήματα. Το γεγονός ότι η πανδημία έφερε νέα κλιματικά δεδομένα και νέες μορφές εργασιακών σχέσεων αποτελεί μια πολύτιμη εμπειρία που θα μπορούσε να συμβάλλει στις μελλοντικές αποφάσεις.

Οι επιχειρήσεις:

1. Να εκμεταλλευτούν την εμπειρία της κρίσης λόγω της πανδημίας και να ακολουθήσουν μια συστηματική προσέγγιση μέσω του κύκλου της οικοδόμησης της ανθεκτικότητας. Οι εταιρείες έχουν νέες ευκαιρίες για να καταστήσουν τις επιχειρήσεις τους πιο ανθεκτικές και πιο βιώσιμες καθώς πειραματίζονται από ανάγκη, με βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού, παραγωγή και επεξεργασία υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, τηλεδιάσκεψη αντί επιχειρηματικών ταξιδιών και αυξημένη ψηφιοποίηση πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Ορισμένες από αυτές τις πρακτικές θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες και οικονομικές ώστε να συνεχιστούν και να αποτελέσουν σημαντικές συνιστώσες ενός μετασχηματισμού βιωσιμότητας σε επίπεδο εταιρείας, η οποία συνοδεύει τις προσπάθειες απόδοσης κόστους και ψηφιακού μετασχηματισμού που είναι πιθανόν να αναληφθούν σε διάφορες βιομηχανίες μετά την κρίση λόγω πανδημίας.

2. Να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια διεκδικώντας μεγαλύτερα κίνητρα που θα βοηθήσουν ουσιαστικά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο κοινωνικό σύνολο.

Όλοι  μας:

1. Να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη κρίση σαν προειδοποίηση για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίησή μας σχετικά με τις επιπτώσεις μιας κλιματικής κρίσης, η οποία θα μπορούσε τελικά να δημιουργήσει μεγάλες διαταραχές στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει την επίγνωση του γεγονότος ότι οι φυσικές απρόβλεπτες καταστροφές μπορούν να έχουν τεράστιες μη γραμμικές επιπτώσεις στα οικονομικά συστήματα και έτσι να αποδειχθούν εξαιρετικά δαπανηρές και σε κάποιες περιπτώσεις καταστροφικές για τις κοινωνίες.

2. Να βασιστούμε στη νέα συνθήκη εργασίας και στις μεταβολές της συμπεριφοράς που πιθανόν να μείνουν και μετά την κρίση, όπως η εργασία από το σπίτι, για να μειώσουμε τις απαιτήσεις που θέτουμε στο περιβάλλον μας ή συγκεκριμένα να τις μεταστρέψουμε προς πιο βιώσιμες λύσεις.

Εν ολίγοις, ενώ όλα τα χέρια πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι για να νικήσουν τους κορωνοϊούς και να ξαναρχίσουν την οικονομία, να σώσουν ζωές και φυσικούς πόρους, είναι επίσης σημαντικό να αρχίσουμε τώρα να ενσωματώνουμε τη σκέψη και τον προγραμματισμό που απαιτείται για την οικοδόμηση μιας πολύ μεγαλύτερης οικονομικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας ως μέρος της ανάκαμψης, χρήσιμης για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Η προειδοποίηση για το τι πρέπει να κάνουμε έφτασε σε όλο τον πλανήτη  και μάλιστα με βίαιο τρόπο. Τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε τις σοβαρές αλλαγές.

Να αλλάξουμε τις προτεραιότητες μας και στον τρόπο σκέψης μας και στις πράξεις μας. Όλοι μας.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020, 10:41